top of page

תקנון שירות הלקוחות

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת ע"י ''Lovely Jewelry''- תכשיטים מעוצבים עוסק מורשה.

השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

אנא קרא תקנון זה בקפידה,שכן עצם השימוש באתר החנות הוירטואלית ''Lovely Jewelry'' - תכשיטים מעוצבים מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בו כלשונם.

כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי הינו מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר וכי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ''Lovely Jewelry'' - תכשיטים מעוצבים ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם,מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.בתקנון זה,השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד,אולם כל מקום בו ננקטת לשון זכר גם נקבה במשמע.

רכישת המוצרים מתבצעת באמצעות ה"עגלה" באתר. לאחר ביצוע ההזמנה תקבל הודעה על קליטת פרטי הזמנתך, דבר המעיד על קליטת ההזמנה במערכת האתר בלבד.

אישור סופי יינתן רק לאחר שצוות האתר סיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך וקיבל את אישור חברות האשראי לביצוע הקניה.

רק אז תחשב הצעתך כאמיתית ויחלו תהליכי אספקת המוצר/ים, בתנאי שהם נמצאים במלאי.

אם יחול שיבוש או טעות בתיאור המוצרים, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה רשאי צוות ''Lovely Jewelery''- תכשיטים מעוצבים לבטל את רכישתך, ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה על ידנו.

לאחר סיום ביצוע הקניה, הקונה מחוייב באופן מיידי בתשלום מלא בגין המוצר, לפי מספר התשלומים אשר ביקש. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הינם במדיניות משלוחים שלנו.

"Lovely Jewelry" תכשיטים מעוצבים עושה את המירב על מנת לרצות את לקוחותיה ולספק להם את התכשיטים כפי שהם מוצגים באתר האינטרנט.
יש לציין כי יתכנו הבדלי צבעים בין התמונות שמוצגות באתר לבין התכשיט שיתקבל וזאת עקב הבדלי תאורה וכו׳.
במקרה של קבלת תכשיט פגום יש ליצור איתנו קשר במיידי על מנת שנוכל לטפל במקרה ולשלוח פריט חלופי.

באשר להחלפות והחזרות ניתן להכנס למדיניות החזרה והחלפת מוצרים.

אמצעי תשלום: כרטיס אשראי תקף,כל כרטיסי האשראי מתקבלים באתר למעט כרטיסי דיינרס ואמריקן אקספרס.

ניתן לשלם שם באמצעות PayPal
השלמת עסקה באתר הינה רק לאחר קבלת האישור מן חברת הסליקה. באם התקבל סירוב מכל סוג, האתר יעדכן את הלקוח בטווח 24 שעות מעת ביצוע העסקה באתר.
ככל שלא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה מאיתנו תוך 24 שעות מעת ביצוע ההזמנה.

לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.

במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא הוסדר האישור הנ"ל בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה ''Lovely Jewelry''- תכשיטים מעוצבים זכאית לבטל את ההזמנה חד צדדית, וזאת מבלי שללקוח המתקשר עם החברה בתקנון זה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/ או השגה כנגד החברה.

אחריות

אחריות המוצרים הינה שנה.

מה היא כוללת?

קרע בתכשיט, השחרה, החלדה, שבר כלשהו.

הכל אנו מסדרים ומתקנים או לחילופין מייצרים חדש במקרים מסוימים.

אמצעי תשלום

  • ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי

  • ניתן לשלם באמצעות PayPal

  • ניתן לשלם ב"ביט" "פייבוקס" "Pay"

  • מזומן יתקבל אך ורק אם הלקוח יאסוף מבית העסק, זאת כנגד תשלום "דמי רצינות" בסך 50 שקלים.

Payment Methods
bottom of page